Kinderergotherapie

Ergotherapie is zeer praktisch en gaat over de dagelijks terugkerende handelingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, maar voor uw kind moeilijker of niet uit te voeren.

Het doel is om kinderen daar te helpen waar ze het nodig hebben. Dus op school in de klas, thuis binnen het gezin, tijdens het sporten of op het kinderdagverblijf op de groep. Eva kijkt dus niet alleen naar het kind, maar juist naar het kind IN zijn omgeving. Een ergotherapeut observeert, analyseert, behandelt, begeleidt en adviseert dus het kind EN zijn omgeving. Juist door ook de ouders, de klas en andere betrokkenen te begeleiden en te stimuleren, krijgt het kind de kans om op zijn eigen manier te ontwikkelen en te groeien.

Met Krachtig Samen hebben wij als hulpverleners onze krachten gebundeld. Samen kijken naar het kind en nauw samen werken, waardoor er passende en aanvullende zorg geleverd wordt. Alleen op die manier behaal je het grootste effect.

Klik hier om direct naar de website Kinder Ergo Eva te gaan.